top of page

1 霊山寺 Ryozen ji 779-0230 Tsukahana-126 Ōasachō Bandō, Naruto-shi, Tokushima 088-689-1111

2極楽寺 Gokuraku ji 779-0225 Dannoue-12 Ōasachōhinoki, Naruto-shi, Tokushima 088-689-1112

3 金泉寺 Konsen ji 779-0105 Kameyamashita-66 Ōtera, Itano-chō, Itano-gun, Tokushima 088-672-1087

4 大日寺 Dainichi ji 779-0113 Iuchi-5 Kurodani, Itano-chō, Itano-gun, Tokushima 088-672-1225

5 地蔵寺 Jizo ji 779-0114 Hayashihigashi-5 Rakan, Itano-chō, Itano-gun, Tokushima 088-672-4111

6安楽寺 Anraku ji 771-1311 Teranonishikita-8 Hikino, Kamiita-chō, Itano-gun, Tokushima 088-694-2046

7十楽寺 Zyuraku ji 771-1509 Hōkyōden-58 Donarichō Takao, Awa-shi, Tokushima 088-695-2150

8 熊谷寺 Kumadani ji 771-1506 Maeda-185 Donarichō Donari, Awa-shi, Tokushima 088-695-2065

9 法輪寺 Horin ji 771-1506 Tanaka-198-2 Donarichō Donari, Awa-shi, Tokushima 088-695-2080

10 切幡寺 Kirihata ji 771-1623 Kannon-129 Ichibachō Kirihata, Awa-shi, Tokushima 0883-36-3010

11 藤井寺 Fujii dera 776-0033 1525 Kamojimachō Inoo, Yoshinogawa-shi, Tokushima 0883-24-2384

12 焼山寺 Shozan ji 771-3421 Jichū-318 Shimobun, Kamiyama-chō, Myōzai-gun, Tokushima 088-677-0112

13大日寺 Dainichi ji 779-3132 Nishicho-263 Ichinomiyacho, Tokushima, Tokushima 088-644-0069

14 常楽寺 Joraku ji 779-3128 606 Kokufuchō Enmei, Tokushima-shi, Tokushima 088-642-0471

15 国分寺 Kokubun ji 779-3126 718-1 Kokufuchō Yano, Tokushima-shi, Tokushima 088-642-0525

16 観音寺 Kannon ji 779-3123 49 Kokufuchō Kanonji, Tokushima-shi, Tokushima 088-642-2375

17 井戸寺 Ido ji 779-3118 Kitayashiki-80-1 Kokufuchō Ido, Tokushima-shi, Tokushima 088-642-1324

18 恩山寺 Onzan ji 773-0008 Onzanjidani-40 Tanochō, Komatsushima-shi, Tokushima 088-533-1218

19立江寺 Tatsue ji 773-0017 Wakamatsu-13 Tatsuechō, Komatsushima-shi, Tokushima 088-537-1019

20 鶴林寺 Kakurin ji 771-4303Washigao-14 Ikuna, Katsuura-chō, Katsuura-gun, Tokushima 088-542-3020

21 太龍寺 Tairyu ji 771-5173 2, Kamocho ryuzan, Anan, Tokushima 088-462-2021

22 平等寺 Byodo ji 779-1510Akiyama-177 Aratanochō, Anan-shi, Tokushima 0884-36-3522

23薬王寺 Yakuo ji 779-2305Teramae-285-1 Okugawauchi, Minami-chō, Kaifu-gun, Tokushima 0884-77-0023

24最御崎寺 Hotsumisaki ji 781-7101 4058-1 Murotomisakichō, Muroto-shi, Kōchi 0887-23-0024

25 津照寺 Shinsho ji 781-7102 2644 Murotsu, Muroto-shi, Kōchi 0887-23-0025

26 金剛頂寺 Kongocho ji 781-7108 Otsu-523 Moto, Muroto-shi, Kōchi 0887-23-0026

27 神峯寺 Konomine ji 781-6422 2594 Tonohama, Yasuda, Aki District, Kochi 0887-38-5495

28 大日寺 Dainichi ji 781-5222 476 Noichicho Bodaiji, Konan, Kochi 0887-56-0638

29 国分寺 Kokubun ji 783-0053 546 Kokubu, Nankoku-shi, Kōchi 088-862-0055

30 善楽寺 Zenraku ji 781-8131 2-23-11 Ikkushinane, Kochi, Kochi 088-846-4141

31 竹林寺 Chikurin ji 781-8125 3577 Godaisan, Kōchi-shi, Kōchi 088-882-3085

32 禅師峰寺 Zenjibu ji 783-0085 3084 Tōchi, Nankoku-shi, Kōchi 088-865-8430

33 雪蹊寺 Sekkei ji 781-0270 857-3 Nagahama, Kōchi-shi, Kōchi 088-837-2233

34 種間寺 Tanema ji 781-0321 72−1 Harunochō Akiyama, Kochi-shi, Kōchi 088-894-2234

35 清瀧寺 Kiyotaki dera 781-1100 Tei-568-1 Takaokachō, Tosa-shi, Kōchi 088-852-0316

36 青龍寺 Shoryu ji 781-1165 163 Usachoryu, Tosa, Kochi 088-856-3010

37岩本寺 Iwamoto ji 786-0004 3-13 Shigekushimachi, Shimanto-chō, Takaoka-gun, Kōchi 088-022-0376

38金剛福寺 Kongohuku ji 787-0315 214-1 Ashizurimisaki, Tosashimizu-shi, Kōchi 088-088-0038

39 延光寺 Enko ji 788-0782 390 Hiratachō Nakayama, Sukumo-shi, Kōchi 088-066-0225

40観自在寺 Kanjizai ji 798-4110 2253-1 Mishōhirajō, Ainan-chō, Minamiuwa-gun, Ehime 089-572-0416

41 龍光寺 Ryuko ji 798-1115 173 Mimachō Togari, Uwajima-shi, Ehime 089-558-2186

42 佛木寺 Butsumoku ji 798-1102 1683 Mimachosunawachi, Uwajima, Ehime 089-558-2216

43 明石寺 Meiseki ji 797-0007 201 Uwacho Ageishi, Seiyo, Ehime 089-462-0032

44 大寶寺 Daiho ji 791-1205 2-1173-2 Sugou, Kumakogen, Kamiukena District, Ehime 089-221-0044

45 岩屋寺 Iwaya ji 791-1511 1468 Nanatori, Kumakōgen-chō, Kamiukena-gun, Ehime 089-257-0417

46 浄瑠璃寺 Joruri ji 791-1133 282 Jorurimachi, Matsuyama, Ehime 089-963-0279

47 八坂寺 Yasaka ji 791-1133 773 Jorurimachi, Matsuyama, Ehime 089-963-0271

48 西林寺 Sairin ji 791-1111 1007 Takaimachi, Matsuyama-shi, Ehime 089-975-0319

49 浄土寺 Jodo ji 790-0925 1198 Takanokomachi, Matsuyama-shi, Ehime 089-975-0173

50 繁多寺 Hanta ji 790-0912 32 Hataderamachi, Matsuyama-shi, Ehime 089-975-0910

51 石手寺 Ishite ji 790-0852 2-9-21 Ishite, Matsuyama-shi, Ehime 089-977-0870

52 太山寺 Taisan ji 799-2662 1730 Taisanjichō, Matsuyama-shi, Ehime 089-978-0329

53 圓明寺 Enmyo ji 799-2656 1-182 Wakemachi, Matsuyama-shi, Ehime 089-978-1129

54 延命寺 Enmei ji 794-0081 636 Agata ko, Imabari-shi, Ehime 089-822-5696

55 南光坊 Nanko bou 794-0026 3-1 Bekkuchō, Imabari-shi, Ehime 089-822-2916

56 泰山寺 Taisan ji 794-0064 1-9-18 Koizumi, Imabari-shi, Ehime 089-822-5959

57 栄福寺 Eihuku ji 794-0114 200 Tamagawachō Yawata, Imabari-shi, Ehime 089-855-2432

58仙遊寺 Senyu ji 794-0113 483 Tamagawachō Bessho, Imabari-shi, Ehime 089-855-2141

59 国分寺 Kokubun ji 799-1533 4-1-33 Kokubu, Imabari-shi, Ehime 089-848-0533

60 横峰寺 Yokomine ji 799-1112 2253 Komatsuchō Ishizuchi, Saijō-shi, Ehime 089-759-0142

61 香園寺 Koon ji 799-1102 19 Komatsuchō Minamigawa, Saijō-shi, Ehime 089-872-3861

62 宝寿寺 Hoju ji 799-1101 428 Komatsuchō Shinyashiki, Saijō-shi, Ehime 089-872-2210

63 吉祥寺 Kichijo ji 793-0072 1048 Himiotsu, Saijō-shi, Ehime 089-757-8863

64 前神寺 Maegami ji 793-0053 1426 Sunouchikō, Saijō-shi, Ehime 089-756-2745

65 三角寺 Sankaku ji 799-0124 75 Kanadachō Sankakuji, Shikokuchūō-shi, Ehime 089-656-3065

66 雲辺寺 Unpen ji 778-5251 763-2 Ikedacho Hakuchi, Miyoshi, Tokushima 088-374-1707

67 大興寺 Daiko ji 768-0101 4209 Yamamotochōtsuji, Mitoyo-shi, Kagawa 087-563-2341

68 神恵院 Jikei in 768-0061 1-2-7 Yahatachō, Kanonji-shi, Kagawa 087-525-3871

69 観音寺 Kannon ji 768-0061 1-2-7 Yahatachō, Kanonji-shi, Kagawa 087-525-3871

70 本山寺 Motoyama ji 769-1506 1445 Toyonakachō Motoyamakō, Mitoyo-shi, Kagawa 087-562-2007

71 弥谷寺 Iyadani ji 767-0031 70 Minochō Ōmi, Mitoyo-shi,Kagawa 087-572-3446

72 曼荼羅寺 Mandara ji 765-0061 1380-1 Yoshiwarachō, Zentsūji-shi, Kagawa 087-763-0072

73 出釈迦寺 Syussyaka ji 765-0061 1091 Yoshiwarachō, Zentsūji-shi, Kagawa 087-763-0073

74 甲山寺 Koyama ji 765-0071 1765-1 Hirotachō, Zentsūji-shi, Kagawa 087-763-0074

75善通寺 Zentsu ji 765-0004 3-3-1 Zentsūjichō, Zentsūji-shi, Kagawa 087-762-0111

76 金倉寺 Konzo ji 765-0031 1160 Konzōjichō, Zentsūji-shi, Kagawa 087-762-0845

77 道隆寺 Doryu ji 764-0022 1-3-30 Kitagamo, Tadotsu-chō, Nakatado-gun, Kagawa 087-732-3577

78 郷照寺 Gousyo ji 769-0210 1435 Utazu, Ayauta District, Kagawa 087-749-0710

79 天皇寺 Tenno ji 762-0021 1713-2 Nishinoshōchō, Sakaide-shi, Kagawa 087-746-3508

80 國分寺 Kokubun ji 769-0102 2065 Kokubunjichō Kokubu, Takamatsu-shi, Kagawa 087-874-0033

81 白峯寺 Shiromine ji 762-0016 2635 Oumichō, Sakaide-shi, Kagawa 087-747-0305

82 根香寺 Negoro ji 761-8004 1506 Nakayamachō, Takamatsu-shi, Kagawa 087-881-3329

83 一宮寺 Ichinomiya ji 761-8084 607 Ichinomiyachō, Takamatsu-shi, Kagawa 087-885-2301

84 屋島寺 Yashima ji 761-0111 1808 Yashima Higashimachi, Takamatsu-shi, Kagawa 087-841-9418

85 八栗寺 Yaguri ji 761-0121 3416 Murechō Mure, Takamatsu-shi, Kagawa 087-845-9603

86 志度寺 Shido ji 769-2101 1102 Shido, Sanuki 769-2101, Kagawa 087-894-0028

87 長尾寺 Nagao ji 769-2302 653 Nagaonishi, Sanuki-shi, Kagawa 087-952-2041

88 大窪寺 Okubo ji 769-2306 Kanewari-96 Tawa, Sanuki-shi, Kagawa 087-956-2278

bottom of page